set bike-patch breast-patch-side feet-patch nipple-patch-men patch blister-patch xxl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van ReSkin-XL
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen van ReSkin-XL bij herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 12 – De Prijs
Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

De gehele tekst is te downloaden via deze link